LogoKlub Miłośników Starych Tramwajów
Menu

Zarząd KMST

Podczas Walnego Zebrania Klubu Miłośników Starych Tramwajów, które odbyło się 3 października 2012 roku, w drodze głosowania wybrano nowe władze Klubu. We sierpniu 2013 r. Zarząd Stowarzyszenia na mocy zapisów statutu dokooptował drogą uchwały członka Zarządu na wakujące stanowisko Sekretarza.

Jakub Tarka - Prezes

Łukasz Stefańczyk - Wiceprezes

Jerzy Wojtowicz - Wiceprezes

Tomasz Andrzejewski - Sekretarz

Daniel Siwak - Sekretarz

Rafał Mateja - Skarbnik

Bogusław Bukała - Członek

Bartosz Stępień - Członek

Wojciech Źródlak - Członek

 Strona założona: 24.02.2003
Ostatnia aktualizacja tej strony: 12.09.2013
Copyright © Klub Miłośników Starych Tramwajów