LogoKlub Miłośników Starych Tramwajów
Menu

Medal ''Pro publico bono'' dla KMST

Z dumą informujemy, iż nasze Stowarzyszenie zostało w marcu bieżącego roku uhonorowane medalem "Pro publico bono" imienia Sabiny Nowickiej za wkład w popupularyzację historii Łodzi. Odznaczenie to jest przyznawane przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi osobom lub instytucjom, które mają na koncie wybitne osiągnięcia na rzecz kultury narodowej i naszego miasta. Wcześniej TPŁ przyznawało nie medale, lecz wyróżnienia nazwane "Srebrnymi Łódkami".

W uzasadnieniu znalazło się mnóstwo ciepłych słów pod adresem Klubu wyrażających szacunek za "postawę wobec historii miasta i realne czyny utrwalające w pamięci pokoleń dzieje Łodzi". Docenieni zostaliśmy szczególnie za wkład w stworzenie Muzeum Komunikacji Miejskiej, nasze prace przy remontach taboru zabytkowego oraz upamiętnienie istnienia szkoły zwanej "Tramwajówką".

Odznaczenie przyjmujemy z zaszczytem i dumą, zdopinguje to nas do dalszego działania na rzecz popularyzacji historii komunikacji wśród Łodzian.

Medal ''Pro publico bono'' dla KMST Medal "Pro publico bono" im. Sabiny Nowickiej.


Sabina Nowicka (1914-2006), patronka medalu „Pro publico bono", wybitna animatorka kultury polskiej, jedna z najwybitniejszych łodzianek XX wieku. Przez przeszło 50 lat służyła łódzkiemu teatrowi jako dyrektor, wicedyrektor i budownicza różnych scen. Współtworzyła Operę Łódzką i była jej pierwszym dyrektorem (1954-61), sprowadziła do naszego miasta wybitnego tancerza i choreografa Feliksa Parnella, który stworzył przy Operze zespół baletowy. Nowicka miała też swój udział w tym, iż wrobotniczej Łodzi zaczęło rozwijać się szkolnictwo baletowe. Sabina Nowicka tworzyła także Teatr Ziemi Łódzkiej (1953), scenę objazdową, która miała nieść słowo polskie i kulturę teatralną w tym biednym regionie Polski. Scena ta została zlikwidowana 30 lat temu, ale idea takiego teatru pozostała żywa i aktualna. Teraz na powrót została podjęta i to przez placówkę, w której Sabina Nowicka przez 40 lat pełniła funkcję wicedyrektora Teatru im. S. Jaracza. Warto dodać, iż była równiez wieloletnią członkinią Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.
 Strona założona: 24.02.2003
Ostatnia aktualizacja tej strony: 19.04.2008
Copyright © Klub Miłośników Starych Tramwajów