LogoKlub Miłośników Starych Tramwajów
Menu

O Klubie Miłośników Starych Tramwajów

Klub powstał 1 października 1981 roku z inicjatywy Zbigniewa Szafrańskiego, początkowo jako sekcja łódzka warszawskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Pierwszym prezesem został Wojciech Źródlak, ówczesny redaktor pisma "Tramwajarz Łódzki". W 1994 roku z inicjatywy Mirosława Z. Wojalskiego zmieniono nazwę na "Klub Miłośników Starych Tramwajów". Pięć lat później klub uzyskał status stowarzyszenia zwykłego. Obecnym prezesem KMST jest Jakub Tarka. Aktualnie stowarzyszenie skupia około 100 osób w różnym wieku i o różnorodnych zainteresowaniach. Wbrew nazwie są wśród nich miłośnicy nie tylko tramwajów starych, ale również współczesnych, a także innych pojazdów komunikacji miejskiej. Nie brakuje kolekcjonerów biletów i kart pocztowych, pasjonatów modelarstwa, czy amatorów fotografii komunikacyjnej. O różnorodności zainteresowań klubowiczów świadczą działające sekcje tematyczne: historyczna, taboru i techniki, autobusowa, biletowa, fotograficzna, filatelistyczno-filumenistyczna, modelarska, torowisk i sieci, aktualności oraz turystyczna. Efektem pracy klubowych historyków są liczne publikacje w czasopismach hobbystycznych oraz pozycje książkowe, w tym monografie, które ukazały się w związku z setnymi rocznicami uruchomienia komunikacji tramwajowej w Łodzi oraz oddania do eksploatacji pierwszych linii podmiejskich.

Celem działalności Klubu jest:

- skupienie zainteresowanych tematyką komunikacji miejskiej z terenu Łodzi i okolic,

- funkcjonowanie jako forum nawiązywania kontaktów, wymiany informacji i materiałów,

- ustalanie wspólnych prac badawczych oraz współpraca przy realizacji obranych celów,

- gromadzenie w Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK-Łódź pamiątek i zabytków związanych z komunikacją miejską w Łodzi,

- prowadzenie badań nad dziejami komunikacji miejskiej w Łodzi i miastach ościennych,

- popularyzacja informacji na temat historii łódzkiej komunikacji miejskiej jako istotnego elementu ogólnej historii Łodzi,

- inicjowanie i prowadzenie prac konserwatorskich zabytków komunikacji miejskiej

KMST wydaje własne pismo o nazwie "Pantograf". Systematycznie organizowane są okolicznościowe przejazdy zabytkowym taborem oraz wycieczki po obiektach związanych z komunikacja miejską.

Stowarzyszenie działa w ścisłej współpracy z Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK-Łódź. Tu też w pierwszą środę każdego miesiąca, w godzinach 17-20 odbywają spotkania klubowe. Serdecznie zapraszamy osoby pragnące należeć do Klubu Miłośników Starych Tramwajów.

Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi
Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną

Adres:
ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź

NIP: 725-190-86-57
REGON: 473289920
KRS: 0000219490
NOWE Konto: BANK PEKAO SA, XI oddział w Łodzi
41 1240 3073 1111 0010 2793 7137
 Strona założona: 24.02.2003
Ostatnia aktualizacja tej strony: 13.12.2012
Copyright © Klub Miłośników Starych Tramwajów