LogoKlub Miłośników Starych Tramwajów
Menu

Kwesta na Starym Cmentarzu

Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem co roku w Dzień Wszystkich Świętych organizuje kwestę na rzecz tej pięknej nekropolii przy ulicy Ogrodowej. Utarł się zwyczaj, iż równiez nasz Klub włącza się do zbiórki funduszy na remonty zabytkowych grobowców i pięknych nagrobków. Jak zawsze, członkowie KMST kwestowali przy grobowcu Kunitzera, "ojca" łódzkich tramwajów. Zebierane przez nas pieniądze pomagają w remoncie tej cennej budowli.

Przed rozpoczęciem kwesty Członkie KMST zgrabili liście leżące wokół pomnika oraz ustawili tablice informujące o celu zbiórki pieniędzy zaprojektowane i wykonane przez Wojciecha Źródlaka. Każdy darczyńca otrzymywał ulotkę zawierającą informacje o Kunitzerze i Klubie. Na Starym Cmentarzu kwestowali: Bogdan Bukała, Michał Cybulski, Marcin Kaczyński, Mirosław Z. Wojalski i Tomasz Zbrożek.

Kwesta na Starym Cmentarzu Na zdjęciu Tomasz Zbrożek i Bogusław Bukała zbierają pieniądze na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza.


Krótka notka o Juliuszu Kunitzerze (1843 – 1905)

We wrześniu 2006 roku przypadała sto pierwsza rocznica śmierci Juliusza Kunitzera, którego uważa się za „ojca” łódzkiej komunikacji tramwajowej. To właśnie on w dniu 31 czerwca 1895 r. stanął na czele grupy łódzkich fabrykantów, w skład której wchodzili także: Zenon Anstadt, Alfred Biedermann, Emil Geyer, Juliusz Teodor Heinzel, Henryk Grohman, Władysław Wiesbeck, Adolf Giehlig, Israel Poznański, Markus Silberstein, Stanisław Jarociński i Salomon Barciński. Grupa ta podpisała w sali Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu, mieszczącej się w Grand Hotelu, wstępne porozumienie w sprawie „wyjednania na wspólne imię koncesji i wykonania na wspólny koszt i ryzyko” sieci tramwajowej w Łodzi. Do podpisania porozumienia doszło po poparciu przez Magistrat pomysłu grupy Kunitzera, która zaproponowała tramwaje elektryczne w nocy dostarczające towary, a w dzień wożące pasażerów. 13 lutego 1897 r. doszło do podpisania umowy koncesyjnej w kancelarii łódzkiego notariusza W. Jonschera, choć wówczas grupa koncesjonariuszy była już znacznie mniejsza i liczyła tylko sześć osób. W dniu 14 kwietnia 1897 r. Juliusz Kunitzer przekazał na ręce Prezydenta m. Łodzi Władysława Pieńkowskiego projekt budowy sieci tramwajowej, który został zatwierdzony do realizacji przez Komitet Techniczno - Budowlany Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 31 lipca 1897 r. Jeszcze zanim ruszyły w Łodzi tramwaje, wielu koncesjonariuszy wycofało się z przedsięwzięcia podczas, gdy Juliusz Kunitzer stał na straży do samego końca wierząc w powodzenie i doprowadzając ostatecznie do uruchomienia tramwajów miejskich i podmiejskich. Dlatego dość nieprawdopodobna i przykra wydaje się jego śmierć w dniu 30 września 1905 r. u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Nawrot został zastrzelony w... tramwaju.

 Strona założona: 24.02.2003
Ostatnia aktualizacja tej strony: 11.11.2006
Copyright © Klub Miłośników Starych Tramwajów