LogoKlub Miłośników Starych Tramwajów
Menu

Releases

KMST members have made many publications concerning transport in Lodz. Below there are some entries (members' names underlined).

Łódzkie tramwaje 1898 - 1998 Wojciech Źródlak, Wojciech Dębski, Włodzimierz Hyży, Tomasz Igielski, Dariusz Walczak, edited by Jan Raczyński
"Łódzkie tramwaje 1898 - 1998" ("Lodz Trams 1898 - 1998")
Wydawnictwo EMI-PRESS, Łódź 1998.

This book is a storehouse of knowledge about the history of public transport in Lodz. It contains lists of all tram types, description of lines and many archival photos. Appendix contains evidential data elaborated by Tomasz Igielski.
Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901 - 2001 Wojciech Źródlak, Jerzy Wojtowicz, Marcin Kaczyński, edited by Jan Raczyński
"Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901 - 2001" ("Lodz Suburban Tram Transport 1901 - 2001)
Wydawnictwo EMI-PRESS, Łódź 2001.

Another milestone in tram publications. It's a detail elaboration of the history of suburban lines. It contains lots of data, archive and present-day photos and many appendixes with source texts. An attached insert shows schematic of suburban tram tracks with their exact lengths.
100 lat łódzkich tramwajów Mirosław Zbigniew Wojalski
"100 lat łódzkich tramwajów"("100 Years of Lodz Trams")
Widzewska Oficyna Wydawnicza "ZORA", Łódź 1998 - first edition 2002 - second edition changed.

One of "brown series" books published by Towarzystwo Opieki nad Zabytkami (Antiques Care Society). It's the most general history of city and suburban public transport. Besides many archive photos it contains a "virtual" ride along Kiliński St. In second edition there are some corrections and information about what happened during next four years.
Łódzkie tramwaje na ekslibrisach Kazimierz Zbigniew Łoński, Mirosław Zbigniew Wojalski
"Łódzkie tramwaje na ekslibrisach" ("Lodz Trams on Ex-libris")
It contains a short history of ex-libris, information about TOnZ and ex-libris of some KMST members.
'Łódzkie tramwaje' - pocztówki, część 1 Wojciech Dębski, Włodzimierz Hyży
"Łódzkie tramwaje" - pocztówki, część 1 ("Lodz trams" - postcards, part 1)
Łódź, wrzesień 1996.

A set of eight postcards throughout the history of Lodz trams. The following car types are shown: VNB-125, U-104, Sn, LRL, 2N1, 102NaW, 805N and GT-6. Drawings by Wojciech Dębski.
'Łódzkie tramwaje' - pocztówki, część 2 Wojciech Dębski, Włodzimierz Hyży
"Łódzkie tramwaje" - pocztówki, część 2 ("Lodz trams" - postcards, part 2)
Łódź, styczeń 1997.

Consists of eight postcards with drawings by Wojciech Dębski showing the following car types: GE 58, Sm I, LP II, LP III, "Mainz", 5N, 5N (106) and 802N.
'Łódzkie tramwaje' - pocztówki, część 3 Wojciech Dębski, Włodzimierz Hyży
"Łódzkie tramwaje" - pocztówki, część 3 ("Lodz trams" - postcards, part 3)
Łódź, listopad 1997.

Consists of eight postcards with drawings by Wojciech Dębski showing the following car types: GE 58, "Hannover", "Koblenz", 2N2, 803N, snow plough, K.E.Ł. II and techn. no 2009.
'Łódzkie tramwaje' - pocztówki, część 4 Wojciech Dębski, Włodzimierz Hyży
"Łódzkie tramwaje" - pocztówki, część 4 ("Lodz trams" - postcards, part 4)
Łódź, grudzień 1998.

Consists of eight postcards with drawings by Wojciech Dębski showing the following car types: U 107c, LP I, "Baden", 805Na, MGT6D, "Schorling", "Westfal" and "Graz".
'Łódzkie tramwaje' - pocztówki, część 5 Wojciech Dębski, Włodzimierz Hyży
"Łódzkie tramwaje" - pocztówki, część 5 ("Lodz trams" - postcards, part 5)
Łódź, grudzień 1998.

Consists of eight postcards with drawings by Wojciech Dębski showing the following car types: GE 58 "Berlinka", "Cieszyn", SM II, 5N, 803N, K.E.Ł. I, "Karlsruhe" and "Graz".
102 lata podmiejskiej komunikacji tramwajowej w Łodzi na pocztówkach Barbara Pluskota, Arkadiusz Rejter
"102. rocznicy istnienia podmiejskiej komunikacji tramwajowej w Łodzi" - pocztówki ("102-nd Anniversary of Suburban Tram Transport in Lodz" - postcards)

A set of nine postcards showing trams on suburban lines. More...
22 lata KMST Barbara Pluskota, Arkadiusz Rejter
"22 lata KMST" - pocztówka okazjonalna ("22 Years of KMST" - occasional postcard)

Więcej...
60 Rocznica likwidacji getta Arkadiusz Rejter , Kamil Rejter
"60 Rocznica likwidacji Lizmanstadt getto" - pocztówka okazjonalna ("60-th Anniversary of Liquidation of Litzmanstadt Ghetto" - occasional postcard)

Picture shows "Koblenz" type cars.
Historia linii tramwajowej do Zgierza i Ozorkowa Jerzy Wojtowicz, Wojciech Źródlak
"Historia linii tramwajowej do Zgierza i Ozorkowa. Historia łódzkiego taboru kolei dojazdowych" ("The history of Zgierz and Ozorkow tram line. The history of suburban trams")
Released by Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Ltd. and Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Łódź - Zgierz 2008.

This book is an extra release of 2nd book (2007) of Zgierz Region Books (Zgierskie Zeszyty Regionalne). It contains detailed description od Zgierz and Ozorkow tram line and its cars.
110 lat komunikacji miejskiej w Łodzi collective work
"110 lat komunikacji miejskiej w Łodzi" ("110 years of public transport in Lodz")
MPK-Łódź, Łódź 2010.

Photo documentary of 100-years history of pulic transport in Lodz, created with cooperation with KMST.
 Strona założona: 24.02.2003
Ostatnia aktualizacja tej strony: 6.11.2010
Copyright © Klub Miłośników Starych Tramwajów