LogoKlub Miłośników Starych Tramwajów
Menu

Ważne dokumenty

Na Walnym Zebraniu Członków KMST, które odbyło się 1 października 2003r., podjęto kilka ważnych dla Klubu uchwał. Można je obejrzeć klikając na linki umieszczone poniżej. Wgląd w owe dokumenty jest możliwy również u sekretarza Klubu.

Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi.

Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi w sprawie przekształcenia dotychczas działającego jako stowarzyszenie zwykłe Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi w stowarzyszenie zarejestrowane w sądzie.

Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi w sprawie uchwalenia Statutu Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi.

Uchwała nr 4 Walnego Zebrania Członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi w sprawie uchwalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej Klubu.

Uchwała nr 5 Walnego Zebrania Członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Zarządu Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi.

Uchwała nr 6 Walnego Zebrania Członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi w sprawie ustanowienia odznaki organizacyjnej Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi oraz regulaminu zasad i trybu jej przyznawania, a także sposobu noszenia.

Uchwała nr 7 Walnego Zebrania Członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi w sprawie upoważnienia Zarząu Klubu do zarejestrowania Statutu w Sądzie Rejestrowym i w Krajowym Rejestrze Sądowym a na żądanie Sądów do dokonania stosownych korekt w treści Statutu i regulaminów, bez potrzeby zwoływania Walnego Zebrania Członków.

Statut KMST dokument ten został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi przez wymaganą ilość głosów i będzie obowązywał po zmianie formy prawnej KMST, o czym Członkowie zostaną poinformowani na zebraniu.

Regulamin komisji rewizyjnej KMST

 Strona założona: 24.02.2003
Ostatnia aktualizacja tej strony: 27.12.2003
Copyright © Klub Miłośników Starych Tramwajów